Concepting

Van doelgroep naar volggroep

Concepting: het managen van merken in het communicatiegeoriënteerde tijdperk.

Concepting gaat om het positioneren van een organisatie, product of merk die een gedachtegoed vertegenwoordigen: visies, houdingen, overtuigingen, motivaties, taalgebruik, interesses en wereldbeelden die voor consumenten (lees: mensen) een betekenis hebben.

Er wordt een communicatieaanpak gecreëerd die de sympathie van mensen oproept of hen inspireert. De kernwaarden van de organisatie, hoe klein of groot deze ook is, worden gecommuniceerd als het gedachtegoed, de wereld van de organisatie of het merk. Elke dienst of elk product dat (later) wordt toegevoegd past in de kernwaarden van de organisatie.
Eigenlijk bepaal je eerst wie je bent en hoe je doet, vervolgens bepaal je welke producten en diensten daar bij passen.

Concepting is iets geheel anders dan ”(her)positioneren‘. Bij Concepting is er een heilig geloof in communicatie als de drager van de continuïteit van het merk. Vanaf het begin wordt gewerkt aan het communiceren van het gedachtegoed, de wereld van het merk.
De propositie, het concept is immers impliciet (bij de conceptie) ”gepositioneerd‘. Er hoeft later geen fictieve ”waarde‘ aan te worden toegevoegd. Conceptmerken voegen vervolgens zelf, vanuit de betekenis van het merk, producten en/of diensten toe.

Conceptingorganisaties zijn communicatie- of conceptgeoriënteerd, maar niet per definitie in de zin van veel communicatie. Het gaat eerder om de juiste communicatie en daarom vaak om minder communicatie in de klassieke zin des woords (mediacampagnes).

De verwachting is dat bestaande ondernemingen in de komende decennia in toenemende mate tot Concepting zullen overgaan. Het gebeurt namelijk nu al dat nieuwe conceptmerken van individuele ondernemers tot de verbeelding strong spreken en klassiek gedefinieerde markten omzeilend, de mensen aan zich weten te binden.

De 4 c’s van Concepting

Concepting
Het definiëren van een concept dat de mensen aanspreekt en waarmee ze zich in een bepaalde mate kunnen identificeren. Een concept is gebaseerd op onder meer waarden, mentaliteit, houding en filosofie.

Communicatie
Het consequent uitdragen van het ‘gedachtegoed, het concept in alle bij het concept passende communicatie. In- en extern.

Consistentie
Het zorgdragen dat het gedachtegoed, de uitgangspunten, altijd overal consistent worden uitgedragen en aanwezig zijn.

Controle
Het evalueren en bijsturen van de ontwikkeling van het merk.

Pinterest

Comments are closed.